Welkom bij Putman B.V.


Putman BV Noordwijk voert nieuw kwaliteitslabel OK CV

Installatiebedrijf Putman mag als een van de eerste bedrijven in ons land het nieuwe kwaliteitslabel voor veilig en energiezuinig stoken voeren. Dit label, OK CV, moet het aantal ongevallen met verwarmingsketels verminderen en cv-installaties tegelijkertijd zuiniger maken.

Directie Patrick en Angelique van Schie: We zijn trots dat we het OK CV-certificaat hebben behaald. Alleen installatiebedrijven die aan strenge eisen voldoen, mogen met dit label werken Onze Energie Service Specialisten hebben een intensieve opleiding gevolgd en kunnen daardoor het onderhoud exact uitvoeren volgens de voorschriften van de fabrikant. Voor maximale veiligheid meten zij bovendien de CO- en CO2-waarden. Bovendien geven zij een schriftelijk advies over het energiezuinig gebruik van de cv-ketel. Onze klanten kunnen dus vertrouwen op een cv-ketel die goed, veilig en energiezuinig werkt.

Databank
De Energie Service Specialist wordt zelf ook gecontroleerd. Niet alleen moet hij over een speciaal diploma beschikken, de Stichting OK voor Installaties gaat met steekproeven ook na of het onderhoud van de cv-installatie volgens de regels plaatsvindt. Dat gebeurt met behulp van een landelijke databank waarin alle onderhoudsbeurten worden geregistreerd.

Initiatief
OK CV is een initiatief van branchevereniging UNETO-VNI, de gezamenlijke cv-ketelfabrikanten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt financieel bij aan het project. CV OK heeft daarnaast de steun van Aedes, Brandweer NL, de Consumentenbond, Milieu Centraal, VACpunt Wonen, Vastgoed Belang, Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis, VvE Belang en de Woonbond.

http://www.putmanbv.nl/images/okcv.jpg